Woldense Clientraad Jeugd pakt van alles aan

overleg

Woldense Cliëntraad Jeugd pakt van alles aan

 

Sinds januari dit jaar heeft gemeente De Wolden een actieve cliëntraad Jeugd. Deze cliëntraad bestaat uit een groep ouders en andere betrokkenen die te maken hebben met jeugdhulp. De cliëntraad bestaat uit acht personen en vertegenwoordigers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Ze komen maandelijks bij elkaar en praten over onderwerpen die zij zelf aandragen.

Tijdens de eerste bijeenkomsten is besproken hoe deze nieuwe cliëntraad zou moeten werken en welke onderwerpen er op de agenda moeten staan. Vervolgens zijn het afgelopen halfjaar de eerste concrete onderwerpen al aangepakt. De route naar jeugdhulp is één van de onderwerpen dat veel ouders bezighoudt. Door hier samen over te praten en verbeteringen te bedenken, zijn er dingen aangepast. Zo is het proces en de communicatie naar ouders nu versimpeld. Ook is meegedacht over de opzet en inhoud van een folder gericht op ouders die jeugdhulp aan willen vragen. Deze folder is nu al in gebruik. Daarnaast is het preventieve aanbod op basisscholen onder de loep genomen. Dit heeft een mooie bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Woldense Preventiemenu Basisonderwijs dat sinds dit jaar in gebruik is.

Het komende half jaar worden zo meerdere onderwerpen geagendeerd en behandeld. Wethouder Mirjam Pauwels: ‘Ik ben erg blij met de cliëntenraad Jeugd en dankbaar voor de inzet en betrokkenheid van de leden. Zij geven waardevolle feedback en helpen ons daarmee om ons werk voor kinderen en jongeren nog beter te kunnen doen.’ Hoe groter de cliëntraad is, des te meer kennis, inbreng en stabiliteit er is.

Hebt u interesse en wilt u graag aansluiten? Graag! Mail dan naar het CJG via info@cjgdewolden.nl .