Preventiemenu basisonderwijs gemeente De Wolden

School

Basisscholen reageren enthousiast op het preventiemenu basisonderwijs


Zeven basisscholen in de gemeente De Wolden hebben zich de afgelopen twee maanden ingeschreven voor diverse gastlessen uit het preventiemenu basisonderwijs voor schooljaar 2018-2019. Te denken valt aan gastlessen over financiën, gezondheid, relaties en internetgebruik. Het preventiemenu is tot stand gekomen door een brede samenwerking en onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Het preventiemenu
In de gemeente De Wolden is in schooljaar 2017-2018 het preventiemenu basisonderwijs opgestart omdat er veel preventieactiviteiten op scholen af komen. Veel organisaties willen iets van scholen in bereik naar de doelgroep en vragen scholen mee te doen aan preventieactiviteiten. Om hier meer verbinding in te krijgen en te voorkomen dat dit ad hoc plaats vindt, wordt dit tegenwoordig vanuit het preventiemenu gebundeld aangeboden.

Bewuste keuzes
Met betrokken aanbieders is voor het nieuwe schooljaar een map voor het basisonderwijs gemaakt met het preventieaanbod op een rij. Scholen konden hieruit eenmalig duidelijke en bewuste keuzes maken voor schooljaar 2018-2019. De school ontvangt zodoende een jaarlijks ‘lespakket op maat’. De doelgroep is hierbij groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Voor volgend schooljaar hebben zes scholen zich aangemeld voor de lessen ‘Brandveilig leven’ die gegeven worden door de Veiligheidsregio Drenthe. Ander aanbod wat in trek is bij de scholen is: social media door het Brede school team, de gastles over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs van Stichting Welzijn De Wolden en de lessen van Halt.

Meer informatie
Meer informatie over het preventiemenu basisonderwijs kunt u opvragen bij Leoni Pleiter, coördinator preventiemenu, via e-mail l.pleiter@dewoldenhoogeveen.nl .