Ouderkracht

dad+son

Professionele opvoedondersteuning

OuderKracht is een methodiek die door professionals gebruikt wordt om ouders met lichte opvoedingsvragen te ondersteunen.

Over OuderKracht

Als onderdeel van het positief opvoeden en opgroeien in Drenthe hebben de twaalf gemeenten en professionals uit de provincie gezamenlijk OuderKracht ontwikkeld.

Voor ouders

Dankzij OuderKracht kunnen ouders met opvoedvragen weer met plezier en vanuit hun eigen kracht het gedrag van hun kind stimuleren en sturen.

OuderKracht is een methodiek voor professionals én ouders/verzorgers.

  • De professional werkt volgens deze methodiek tijdens gesprekken met ouders die vragen hebben over de opvoeding van hun kind.
  • De ouder/verzorger werkt samen met de professional én zelf met OuderKracht. Zo is er een digitale omgeving waarop altijd ingelogd kan worden. Hier zijn bijvoorbeeld vaardigheden, tips en filmpjes te vinden.

www.ouderkracht-drenthe.nl

Als u vragen heeft over de opvoeding van uw kind, dan kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin De Wolden Hoogeveen.

Hulp nodig of vragen?