Religie

Religies houden zich meestal bezig met de zin van het leven. Waarom bestaan we? Is er een hogere macht die ons gecreëerd heeft? Religies schrijven vaak ook bepaalde levenswetten voor.

Is er een God?

Over vragen rondom het ontstaan van de aarde en de mens, en de vraag of er een God is, hebben de meeste jongvolwassenen zich al wel een mening gevormd. Hun visie over dit soort vragen en de wereld in het algemeen wordt nog ruimer als ze gaan studeren of bijvoorbeeld een tijdje in het buitenland gaan wonen. Hoe volwassener ze worden, hoe meer ze ook leren open te staan voor de mening en opvattingen van andere mensen. Gesprekken met je kind voer je in deze fase steeds meer op een gelijkwaardige basis en steeds minder vanuit de rol van opvoeder.

Wereldreligies

De grootste religies zijn de islam, het christendom, het hindoeïsme en het boeddhisme. Binnen deze religies zijn er verschillende stromingen, omdat gelovigen op verschillende manieren hun geloof interpreteren en beleven.

Wat is een sekte?

Een sekte is een afsplitsing van een bestaande religie onder leiding van een charismatische leider. De meeste mensen vinden sektes gevaarlijk, omdat sommige sektes een strenge leefwijze voorschrijven waarbij leden hun geld kwijtraken en de contacten met hun familie moeten verbreken.

Atheïsme

Er zijn mensen die nergens in geloven en zeggen dat er geen hogere machten bestaan. Zij noemen zichzelf atheïsten. Veel wetenschappers zijn atheïst, omdat er veel wetenschappelijk onderzoek is dat erop wijst dat de wereld ontstaan is door de oerknal en dat de mensen ontstaan zijn door de evolutie.

Vrijheid van geloofsovertuiging

In Nederland ben je vrij om te geloven wat je wilt. Vrijheid is tenslotte een belangrijke waarde in onze samenleving. Natuurlijk is het niet toegestaan om vanuit je vrijheid van geloofsovertuiging de Nederlandse wet te overtreden.

Spiritualiteit

Spiritualiteit en religie liggen dicht bij elkaar, maar zijn niet helemaal hetzelfde. Je kunt bijvoorbeeld wel zeggen dat iemand die in God gelooft spiritueel is, maar iemand die spiritueel is, hoeft niet in een God te geloven. Je kunt bijvoorbeeld ook geloven in ‘bovennatuurlijke krachten’ of in je eigen innerlijke krachten.

 

Heb je een vraag?