Nieuwsbericht over zikavirus

13

Zikavirus

Het zikavirus is een virus dat alleen door muggen wordt overgedragen en zikakoorts kan geven. Over het algemeen worden mensen niet erg ziek. Er is geen behandeling voor een infectie met het zikavirus; het gaat vanzelf over. 

Stand van zaken

Sinds 2014 is er een uitbraak van Zikavirus in Zuid- en Midden-Amerika. Sinds 28 januari 2016 is een op Curaçao opgelopen besmetting vastgesteld. Het virus wordt overgedragen via een besmette mug. Deze mug heeft zich niet in Nederland gevestigd. Het aantal gevallen van infecties met Zikavirus in Latijns-Amerika neemt toe. Er zijn aanwijzingen dat een infectie tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind, al is dit nog niet wetenschappelijk aangetoond. De verwachting is dat het virus zich verder gaat verspreiden in tropische gebieden.

In Nederland zal het zikavirus zich niet verspreiden. Er zullen wel reizigers terugkomen met het zikavirus, maar dit zal geen risico vormen voor de volksgezondheid.  

Wat doet de GGD?

De huisartsen in Drenthe zijn middels een nieuwsbrief op de hoogte gesteld van de maatregelen die ze in kunnen zetten als een patiënt met klachten passend bij een zikavirus-infectie op hun spreekuur komt. RTV Drenthe heeft naar aanleiding van een interview met één van onze medewerkers een item gemaakt over zikavirus. Tevens beantwoorden we de vele vragen die binnenkomen van burgers en professionals.

Wat kan team infectieziekten voor u betekenen?

Het team infectieziekten van GGD Drenthe kan uw vragen over zikavirus beantwoorden en u van informatie voorzien over andere infectieziekten. Hiervoor kunt u ons bereiken via (0592) 306300 of ons mailadres infectieziekten@ggddrenthe.nl