JOGG

Fruit

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

JOGG is de beweging waarbij iedereen in het dorp of wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Jongeren (0-19), hun ouders en hun omgeving staan hierbij centraal. Het is een lokale aanpak waarbij niet alleen ouders en gezondheidsprofessionals zich bezighouden met het bevorderen van gezond gewicht bij kinderen, maar bijvoorbeeld ook winkeliers, bedrijven, scholen en de gemeente zelf.

In gemeente De Wolden is het JOGG-team De Wolden actief. Het JOGG-team De Wolden bestaat uit de sportfunctionarissen en enthousiaste studenten van de Hanze Hogeschool Instituut voor sportstudies (Sport, Gezondheid & Management). Zij organiseren samen met de scholen, ondernemers, sportverenigingen en speeltuinverenigingen activiteiten voor de jongeren. Het JOGG-team De Wolden is ook aanwezig bij activiteiten om in gesprek te gaan met jongeren over een gezonde leefstijl. 

2015 staat in het teken van het project 'Gratis Bewegen', waarin onder andere het project "Op fietse" de nodige aandacht zal krijgen.

Contact

Voor meer informatie over JOGG De Wolden kunt u contact opnemen met Eduard Annen, T. 14 0528 of via e.annen@dewoldenhoogeveen.nl.

De gemeente Hoogeveen is sinds 2014 een JOGG-gemeente. JOGG is een landelijke beweging en staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Met elkaar werken we aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving.

Al meer dan 91 gemeenten in Nederland gebruiken de JOGG-aanpak. Er wordt gestreefd naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. De Hoogeveense JOGG aanpak wordt gecombineerd met het bestaande ‘actieplan Sport en Bewegen’ en heeft onderstaande doelstelling:

Het percentage jongeren met gezond gewicht blijft in de periode 2014-2017 minimaal gelijk. In de gemeente Hoogeveen wordt gewerkt met vijf thema’s. JOGG-regisseur is Leoni Pleiter; l.pleiter@dewoldenhoogeveen.nl.

Hulp nodig of vragen?