Heeft u zich al aangemeld voor het CJG kenniscafé+?

meeting

Op 5 februari organiseert het CJG een gratis kenniscafé+ voor iedereen die werkt met kinderen en jongeren in De Wolden of Hoogeveen. Professionals en vrijwilligers, iedereen is welkom. We focussen op signaleren, verbinden en voorkomen.

Informatie

Dinsdag 5 februari 2019, van 9.00 tot 16.00 uur De Tamboer, Hoofdstraat 17 te Hoogeveen

Het programma ziet er als volgt uit:

9.00 Ontvangst met koffie en thee
9.15 Opening door Mirjam Pauwels, wethouder Jeugd gemeente De Wolden
9.30 Presentatie zorgroute jeugdhulp CJG
9.45 Korte presentaties uit het werkveld van o.a. een fysiotherapeut/logopedist, een kinderarts, een huisarts/praktijkondersteuner, een schoolmaatschappelijk werker en maatschappelijk werker.
10.15 Pauze
10.45 Vervolg presentaties
12.00 Pauze, de lunch wordt verzorgd
13.00 Opening door Gert Vos, wethouder Jeugd gemeente Hoogeveen 13.15 Werkwijze DVI
13.30 Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
14.00 Lezing van Marina van der Wal, opvoedkundige (www.marinavanderwal.nl)
Vertalen voor gevorderden: hoe brengen wij als professionals onze ‘gezonde’ boodschap aan ouders en opvoeders over?
15.00 Het preventieve aanbod. Verschillende aanbieders vertellen over hun preventieve aanbod in Hoogeveen en De Wolden.
16.00 Einde

Dit wilt u niet missen!

De ideale kans om te leren van andere professionals, ervaringen uit te wisselen, te netwerken en Marina van der Wal te horen spreken! Deelname is gratis. U kunt zich tot 29 januari aanmelden door een mail te sturen naar: m.van.ee@dewoldenhoogeveen.nl. Eventuele dieetwensen kunt u in uw mail doorgeven. U ontvangt een bevestiging van aanmelding.