Emotionele en psychische mishandeling

familie-sad

Bij emotionele mishandeling is er sprake van een chronisch patroon van negatieve uitingen van de ouder die het gevoel van eigenwaarde van het kind aantasten en ondergraven. Psychische mishandeling kenmerkt zich door een chronisch, ernstig en escalerend patroon in de negatieve manier van omgaan met een kind. Psychische mishandeling is een 'actieve' vorm van kindermishandeling.

Hieronder vindt u voorbeelden van emotionele mishandeling:

 • Uitschelden
 • Opzettelijk bang maken
 • Zeggen dat het kind niet gewenst is
 • Verbieden vriendjes mee te nemen naar huis
 • Dreigen een geliefd huisdier pijn te doen als het kind niet luistert
 • Het kind de schuld geven van een verbroken relatie/scheiding
 • Het kind dwingen zindelijk te worden terwijl het kind daar nog niet aan toe is
 • Het kind dwingen een hoger schoolniveau te behalen dan het kind aankan

Hieronder vindt u voorbeelden van psychische mishandeling:

 • Kleinerend en denigrerend gedrag richting het kind of tegenover anderen waar het kind bij is
 • Opsluiten van een kind
 • Vastbinden van het kind 

Psychische mishandeling heeft grote gevolgen voor het welzijn en de ontwikkeling van het kind op de lange termijn. Kinderen die met psychische mishandeling te maken hebben gehad, kunnen daar tot in hun volwassenheid last van hebben. Zij hebben bijvoorbeeld last van een verhoogd stressniveau of een zelfs posttraumatische stress stoornis (PTSS), depressies en angststoornissen. Ook komen problemen in het aangaan van vriendschappen en partnerrelaties veel voor bij mensen die als kind psychisch mishandeld zijn. Hun vermogen om zich aan anderen te hechten is vaak verstoord. In 11% van alle gevallen van kindermishandeling betreft het emotionele/psychische mishandeling.

‘Het houdt niet op, totdat je iets doet,’

Met welke instanties kunt u contact zoeken voor hulp, uw vragen en/of zorgen:

 • Bel met Veilig Thuis voor hulp en advies via 0800- 2000. Dit mag anoniem.
 • Ga naar www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl voor de signalen die je kunt herkennen bij een kind die emotioneel of psychisch mishandeld wordt. 

Bron: augeo.nl, nji.nl, rijksoverheid.nl, zorgwijzer.nl