Spel- en praatgroep KIES

study

Spel- en praatgroep KIES

(kinderen in echtscheiding situaties, komen 8x bij elkaar)

Voor wie is de spel- en praatgroep KIES bedoeld?

Deze groep is bedoeld voor alle kinderen van de basisschool en speciaal onderwijs groep 4 t/m 8 én voor jongeren op het voortgezet onderwijs, die een echtscheiding hebben meegemaakt, ongeacht hoe de scheiding is verlopen. Belangrijk is dat de scheiding minimaal een half jaar geleden is.

Wat is het doel van de groep?

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderde situatie kan zeer verschillend zijn. Kinderen en jongeren die een scheiding hebben meegemaakt kunnen in de groep: beter leren omgaan met gedachten en gevoelens over de scheiding - praten over wat ze moeilijk vinden aan de scheiding en herkenning vinden - hun hart luchten en elkaar helpen met oplossingen - de scheiding beter leren verwerken waardoor problemen zich minder stapelen en er minder hinder wordt ondervonden in het dagelijkse leven.

Wat doen we in de groep?

We komen 8x bij elkaar gedurende een uur meestal na schooltijd met max.10 kinderen of jongeren.   We gebruiken verschillende manieren zoals een spel/vragenkaartjes/werkbladen/tekenen om onderwerpen die met scheiding te maken hebben aan bod te laten komen. We besteden o.a. aandacht aan het kennismaken, privacy, eigen situatie verkennen, ervaringen delen, omgaan met veranderingen, hoe gaat het nu, wat is nodig, blokkades, vroeger-nu-later, loslaten en vertrouwen.

En de ouders?

Voordat de groep start vindt er een ouderavond plaats. Op deze avond kunnen de ouders kennismaken met de KIES-coaches (getrainde begeleiders van KIES-groepen) en geven we informatie over de inhoud van de groep. We besteden aandacht aan privacy en beantwoorden vragen. Aan het einde van de KIES-groep is er een afsluitende ouderavond voor de ouders. Voor meer informatie kijk ook op http://kiesvoorhetkind.nl/volwassenen/ouders/

Wanneer, waar en kosten

Opgave kan het hele jaar door bij de leerkracht/school en bij de schoolmaatschappelijk werkster in Hoogeveen (sww@swwh.nl) en De Wolden (amw@welzijndewolden.nl) met een aanmeldingsformulier (van beide ouders is toestemming nodig). De groep kan starten op een locatie als er voldoende aanmeldingen zijn. Er zijn geen kosten aan verbonden.  

Er zal er in oktober 2017 een groep starten in Hoogeveen (locatie, Het Knooppunt).

Met vriendelijke groeten,

KIES-coaches Hoogeveen:  Mirte, Jorien, Debby en Mariëlle.

 

Meld je aan voor de landelijke nieuwsbrief

  • Altijd op de hoogte
  • Ervaringen van andere ouders
  • Leuke activiteitentips